Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Badań Społeczno-Środowiskowych Instytutu Nauk o Środowisku UJ to interdyscyplinarna grupa specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody, nauk społecznych i edukacji środowiskowej.

Naszej działalności przyświeca misja łączenia pracy naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej, a także poszerzania współpracy z bogatym gronem osób i instytucji, których dotyczy problematyka środowiskowa.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

1. Naukowców, zainteresowanych współpracą w ramach interdyscyplinarnych społeczno-środowiskowych projektów badawczych. Problematyka badań prowadzonych w naszym zespole jest bardzo szeroka, obejmuje m.in.

 • Gospodarkę obiegu zamkniętego plastiku jednokrotnego użytku
 • Rolę kontaktów z przyrodą, przywiązania do miejsca i emocji w kształtowaniu zachowań prośrodowiskowych
 • Transformacje dziedzictwa społeczno-przyrodniczego obszarów podlegających nagłym zmianom środowiskowym
 • Postrzeganie modeli zarządzania zasobami przyrody, w tym – dużych ssaków
 • Budowanie podmiotowości grup interesu powiązanych z problematyką środowiskową
 • Teorię konfliktów związanych z funkcjonowaniem obszarów chronionych

Pełną listę projektów realizowanych w naszym zespole znajdą Państwo tutaj

 

2. Studentów, zainteresowanych realizowaniem pracy magisterskiej w naszym zespole. Przykładowe tematy prac, podejmowane przez naszych magistrantów to:

 • Działalność w zakresie nauki obywatelskiej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
 • Postrzeganie plastiku jednorazowego użytku przez baristów i klientów kawiarni podczas pandemii COVID-19 – badanie porównawcze pomiędzy Polską, Peru i Wielką Brytanią
 • Ochrona żubrów w Polsce – rola zagród hodowlanych w restytucji żubra i edukacji o gatunku
 • Postrzeganie ekosystemów dolin rzek karpackich i konieczności ich ochrony na obszarach Natura 2000 przez społeczności lokalne

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z potencjalnymi promotorami prac:

Prof. dr hab. Małgorzatą Grodzińską-Jurczak

Dr Joanna Tusznio

Więcej informacji w zakładce dla studentów.

 

3. Osoby i instytucje zainteresowane popularyzacją społeczno-środowiskowych zagadnień naukowych.

 • Organizujemy kampanie uświadamiające problemy środowiskowe
 • Organizujemy badania naukowe w ramach tzw. Nauki obywatelskiej (citizen science)
 • Prowadzimy lekcje, wykłady, warsztaty i szkolenia popularyzatorskie,
 • Moderujemy spotkania konsultacyjne
 • Bierzemy udział w cyklicznych wydarzeniach popularno-naukowych
 • Tworzymy publikacje popularyzatorskie
 • Uczestniczymy w projektach wdrożeniowych zawierających elementy edukacji środowiskowej
 • Bierzemy aktywny udział w radach gremiów politycznych